Jumat, 18 Januari 2013

Biografi Singkat 4 Khalifah Rasyidin (3)
'Utsman bin 'Affan -radhiyallahu 'anhu-
Namanya : 'Utsman bin 'Affan bin Abu Al-'Ash bin Umayyah bin 'Abdu Syams bin 'Abd Manaf bin Qushai bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr Al-Qurasyi Al-Umawi. Amirul Mukminin Abu 'Abdillah atau Abu 'Amr
Ayahnya : Affan bin Abu Al-'Ash
Ibunya : Arwa binti Kuraiz bin Rabi'ah

Julukan :
Dzun Nurain atau pemilik dua cahaya, disebabkan beliau menikahi 2 putri Rasulullah yaitu Ruqayyah dan Ummu Kultsum.
Beliau dilahirkan tahun 47 sebelum Hijrah. Beliau masuk Islam melalui dakwah Abu Bakar Ash-Shiddiq. Beliau termasuk orang yang pertama-tama hijrah ke negeri Habasyah bersama istrinya, Ruqayyah binti Rasulullah Muhammad Shallallahu alaihi wasallam.

Ciri-ciri fisik :
Beliau bertubuh sedang, berwajah rupawan, janggut dan rambutnya lebat, mempunyai tulang sendi yang besar, bahu dan dadanya bidang, bentuk mulut bagus berwarna sawo matang. Beliau orang yang sangat pemalu, dermawan dan terhormat serta tidak segan-segan mengorbankan hartanya demi kepentingan kaum muslimin. Kalau berbicara pelan dan teratur. [Tarikh Ar-Rusul wa Al-Muluk 4/419].

Istri-istri dan anak-anak beliau :
- Ruqayyah binti Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Dari pernikahan ini beliau dikaruniai 'Abdullah yang dijadikan nama kunyah beliau.
- Ummu Kultsum binti Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam.
- Fakhitah binti Ghazwan bin Jabir. Dari pernikahan ini beliau dikaruniai 'Abdullah Al-Ashghar.
- Ummu 'Amr binti Jundub bin 'Amr. Dari pernikahan ini beliau dikaruniai 'Amr, Khalid, 'Aban, 'Umar dan Maryam.
- Fathimah binti Al-Walid bin 'Abd Syams. Dari pernikahan ini lahir Al-Walid, Sa'id dan Ummu 'Utsman.
- Ummu Al-Banin binti 'Uyainah bin Hishn dan dikaruniai 'Abdul Malik atau menurut riwayat yang lain, 'Utbah.
- Ramlah binti Syaibah bin Rabi'ah. Dari pernikahan ini lahir 'Aisyah, Ummu 'Aban, Ummu 'Amr dan Ummu 'Utsman.
- Na'ilah binti Farafishah bin Al-Ahwash. Dari pernikahan ini lahir Maryam.
Ketika terbunuh, beliau hanya memiliki 4 orang istri, yaitu Ummu Al-Banin, Ramlah, Na'ilah dan Fakhitah.

Keutamaan-keutamaan 'Utsman :
dari Ibnu 'Umar radhiyallahu 'anhuma, ia berkata; "Kami hidup di zaman Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan kami tidak membandingkan seorangpun terhadap Abu Bakar lalu 'Umar kemudian 'Utsman. Setelah itu kami membiarkan para shahabat Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan kami tidak mengutamakan seorang diantara mereka". [HR Bukhari no. 3421]

dari Anas bin Malik radhiyallahu 'anhu, ia berkata; "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam mendaki bukit Uhud bersama Abu Bakar, 'Umar dan 'Utsman lalu bukit itu bergetar. Maka beliau bersabda: "Tenanglah Uhud". Seingatku beliau menghentakkan kaki beliau seraya berujar, "Karena di atas kamu sekarang tidak lain kecuali Nabi, Ash-Shiddiq dan dua orang (yang akan mati) syahid". [HR Bukhari no. 3423]
Aisyah berkata; "Semoga Allah melaknat orang yang melaknat 'Utsman. Demi Allah, ia telah duduk bersama Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dan beliau menyandarkan punggungnya padaku. Sesungguhnya Jibril menyampaikan wahyu Al-Quran kepada beliau dan beliau bersabda; 'Tulislah hai Utsaim (maksudnya 'Utsman)', maka sungguh Allah tidak memberikan kedudukan seperti itu kecuali sebagai kemuliaan untuk Allah dan Rasul-Nya." [HR Ahmad 6/250, dishahihkan Syaikh Ahmad Syakir rahimahullah].
Masa kekhalifahan 'Utsman berjalan selama 11 tahun 11 bulan dan 17 hari. Beliau terbunuh pada 18 Dzulhijjah tahun 35 H, beliau ditikam dan dianiaya secara zhalim oleh para pemberontak -semoga Allah melaknat mereka- yang mengepung rumahnya. Para pemberontak inilah cikal bakal khawarij di kemudian hari pada zaman khalifah 'Ali. Beliau wafat pada usia 80 tahun atau 84 tahun atau 88 tahun. Allahu a'lam. Semoga Allah Ta'ala meridhai beliau dan segala jasa-jasanya bagi kaum muslimin.
Zadanallahu 'ilman wa hirsha. Allahu a'lamu bishawab.

Sumber :
- Al-Kuna wa Al-Asma' karya Al-Hafizh Abu Bisyr Ad-Daulabi
- Al-Ishabah fi Tamyiz Ash-Shahabah karya Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani
- Tarikh Al-Kabir karya Al-Imam Muhammad bin Isma'il Al-Bukhari
- Al-Bidayah wa An-Nihayah karya Al-Hafizh Abul Fida' Ibnu Katsir Ad-Dimasyq
Reaksi:

4 komentar:

 1. Alhamdulillah kawan, terimakasih sudah ketemu disini artikelnya...sangat dicari buat artikelnya Abah dirumah

  BalasHapus
 2. alhamdulillah, senang bisa membantu

  BalasHapus
 3. zaman sekarang mah,..anak muda mending pengin tau biografi artis idola dia dari pada tokoh seperti ini,padahal khalifaf ini termasuk 10 yang di jamin masuk syurga,..bodohnya anak2 muda sekarang

  BalasHapus
 4. good effort brother May Allah help you in this world and here after for free Islamic book visit my blog ISLAMIC BOOKS HUB

  BalasHapus

Jangan lupa tinggalkan komentar anda disini dan gunakan kata-kata yang baik dalam berkomentar
dan saya menolak debat kusir
terima kasih

 
Back To Top